Yumekana Summit 2022.”

<><><>Live Streaming><>Distribution Technology: Kenji Shiraishi, Yuta Ogawa<>Distribution Sound: Etsuma Matsuba<>Photography: Hidetoshi Emoto, Hiroshi Yoshida, LI WANYING, Yume Hano<>Assistance for distribution and client: Yuna Takeyama<><> Stage Manager: Suzu Hirata (BEST PRODUCE, inc)<>Assistant Stage Manager: Momoka Uda<><> Stage Design: Shinnosuke Yamane, Momoko Takazawa, Mai Suzuki, Misaki Sato, Sayaka Asano<> Lighting: Karin Wakuda, Daiki Urabe, Shizuna Kawakubo<> Sound: Miki Yokokura, Shono Fujishiro, Natsumi Mogi, Rusei Takahashi<>Reporting and video production: Daiki Iotauchi, Otone Igarashi, Misako Hama<>Production: Daimu Yamagata, Yasushi Nishikawa, Haruya Funayama, Riko Fukuhara, Yuki Itokawa, Natsuho Hirota, Souzou Soejima<>Cast attendant: Momone Gima, Yu Funamizu, Otooi Yoshioka<><>Cooperation: Tokyo School of Music & Dance<><>Event Production Director: Ryosei Kurosu (Kometsubu Entertainment Inc.)<>
%title